ЗАПИСВАНЕ

Учебните занятия се провеждат:

 

В сряда от 16:30 до 18:30ч в Чизик (W4 4ED) 
* В четвъртък  от 16:30 до 18:30ч в Уитон(TW2 7BB)
* В петък от 16:30 до 18:30ч в Бексли(DA5 3LH)
* В събота от 09:30 до 11:30ч в Митчам(CR4 3BE)

 

Пълните адреси и местоположението на филиалите можете да намерите в страницата "Контакти"

 

Учебните седмици за новата учебна година (2021-2022) са 34. Това са 120 учебни часа, които са предвидени за българските училища зад граница от Министерството на образованието и науката. Обучението се извършва на български език и включва предметите-български език, литература, история и география за учениците от 5-6-7 клас. Училището работи по учебници утвърдени от МОН  на издателствата „Просвета“ и „Клет" за деца на български граждани, живеещи в чужбина.

 

Учебната година е съобразена с учебната година на английското училище, в което се помещаваме. Ваканциите също съвпадат с ваканциите на английското училище.

 

Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на подаден от родителя-настойник формуляр за записване за учебната 2021-2022 година.

 

 Bulgarian School Moiata Azbuka Chiswick West London | Българско УчилищеМоята Азбука Западен Лондон  Chiswick

Изтегли формуляра:

 

за филиала в Чизик            

 

* за Митчам

 

* за Бексли 

 

* за Уитон

 

 

формулярът трябва да бъде изпратен на следния имайл:


за такса и заплащане виж